پایه چراغ

آبان3, 1400پایه چراغ
نورپردازی فضای شهری

نورپردازی فضای شهری

نورپردازی فضای شهری نورپردازی مناسب مسیرهای پیاده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حقیقت گونه کاملاً متفاوتی از نورپردازی برای مسیرهای پیاده مورد نیاز است. به خصوص ارتفاع روشنایی ها باید پایین تر باشد
logo_kiacb

بالا