رنگ مبلمان شهری

The color of urban furniture 3 e1632659237363

رنگ مبلمان شهری

رنگ مبلمان شهری : انسان به عنوان موجودی ادراک کننده، رنگ های پیرامون خود در طبیعت و محیط زندگی را براساس قوانینی از روان شناسی فیزیولوژیک، اصول رنگ ها و روان شناسی آن در بستر فرهنگی بی واسطه اش دریافت می کند.

در سلسله مراتب نیازهای انسانی می توان به نیاز به زیبایی و آرامش اشاره کرد. اگر نیازهای پایه ای چون نیازهای فیزیولوژیک، نیاز به امنیت، نیاز به تعلق خاطر و حمایت اجتماعی برای انسان تأمین شوند، ارضای نیازهای سطح بالاتر انسان چون زیبایی، احترام، عدالت و معنویت ضرورت خواهد یافت.

فضای شهری در زندگی امروزه شهروندان، پتانسیلی چند منظوره جهت تأمین نیازهای متنوع انسانی را در خود دارد.

بهترین رنگ مبلمان شهری

رنگ مبلمان شهری

و هدف می گیرد، بنگریم. بهره گیری از هنر و تجربه هنرمندان و درایت و هوشمندی متخصصان در رنگ آمیزی ظاهر شهر می تواند شرایط بهتری را برای تأمین بهداشت روانی شهروندان فراهم سازد؛ سنتی که از دیرباز خود را در معماری بناهای تاریخی، نمادهای دینی و ملی چون رنگ فیروزه ای گلدسته ها و گنبدها و رنگ نیلگون طاق ها و شبستان ها، بر خاطره کهن ما ردپایی گذارده است.

کاشی کاری سبزرنگ خیابان، نقاشی های شهر نیمکت های پارکی و پایه چراغ ها و غیره، همگی بر این روش بازسازی شده اند. چنین کیفیتی در شهر احساس همدلی، ستایشگری و خرسندی ناشی از تماشاگری شهروندان، احساس تعلق اجتماعی و ملی را تأمین خواهد کرد. طراحی نرده ها، فضاهای سبز، به کار گیری مواد و مصالح جدید و نورپردازی ها می تواند نوید دهنده شرایطی مدرن و مطلوب ایرانی باشد.

می توان از رنگ آمیزی با استفاده از مواد، مصالح، اشکال و احجام در فضای شهری به عنوان عاملی در هماهنگی با نیازهای متعالی شهروندان چون شادابی، توازن و تازگی توام با ضرورت های زندگی شهری مانند پیام رسانی، آشنا سازی، انسان سازی و نماد سازی که آن هم نگاه و زندگی شهروندان را همان طور که مبلمان منزل و فضای محیط مسکونی باید از هماهنگی و نظم در انتخاب رنگ ها برخوردار باشد.

رنگ مبلمان شهری

اجزای تشکیل دهنده شهر نیز در صورت تبعیت از اصول ترکیب و هماهنگی در رنگ ها، فضایی مطلوب و آرامش بخش را برای شهروندان خواهد ساخت. در این میان، فضاهای سبز شهری، مهم ترین عنصر تأمین کننده تنوع رنگ هستند و در شکل دهی به سیمای رنگی شهر نقش اساسی دارند.

یکی از وظایف طراحان منظر، آگاهی از دانش ترکیب رنگ، روان شناسی رنگ ها و آشنایی با گونه های گیاهی تأمین کننده آن است. درختان، درختچه ها و پوشش گیاهی بسیاری را در طبیعت می توان یافت که با تغییر رنگ در فصول مختلف موجب تنوع در چشم اندازهای شهری می شوند.

رنگ مبلمان شهری

توجه به شرایط اقلیمی منطقه موردنظر، برای طراحی و درک رنگ های غالب در گزینش رنگ بسیار مؤثر است. برخی از مبلمان شهری مانند کیوسک تلفن و صندوق پست از استاندار هایی برای رنگ پیروی می کنند که رعایت آنها الزامی است .

در میان مبلمان شهر گروهی تأثیر بسزایی در منظر شهر داشته و در عین حال مدیریت آنها به نوعی چالش برانگیز است. توجه به طراحی و اجرای این عناصر باید با دقت ویژه ای صورت پذیرد تا در کاهش آلودگی بصری شهر مؤثر افتد.

در صورت ثبت سفارش با گروه صنعتی کیاچ تماس حاصل فرمایید.

مقاله را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

logo_kiacb

بالا