اهمیت مبلمان شهری

اهمیت مبلمان شهری

اهمیت مبلمان شهری

اهمیت مبلمان شهری در زندگی شهری امروز چیست؟ رابطه میان مبلمان و فضای شهری چیست؟

مبلمان در کیفیت فضای شهری تا چه میزان دخیل است؟ رابطه میان میلمان و زیبایی شهری چیست؟ مبلمان شهری چه تأثیری بر نیازها، ادراکات و رفتارهای شهری می گذارد؟ طراحی شهری برای آنکه بتواند به تمامی موارد مذکور پاسخ دهد، چه فرایندی را باید طی کند؟

واضح است که نحوه پاسخ گویی به این سؤالات، هم برای عرصه هنر و زیبایی و هم برای عرصه برنامه ریزی و طراحی شهری از اهمیت زیادی برخوردارند. چرا که مبلمان در شهرهای امروزی علاوه بر تسهیلات رفاهی، در هویت بخشی به شهر و شهروندان نقش اساسی عهده دار هستند.

مبلمان شهری از جمله عناصر سازنده فضای شهری به شمار می روند که کمیت و کیفیت، زیبایی، راحتی، دوام و محل استقرار آن، در دست یابی به شهری سالم نقشی اساسی دارد.

امروزه با تغییر تعاریف شهر و تغییر اصول نگرشی به فضاهای شهری به خصوص از میانه قرن بیستم به بعد، مبلمان شهری تنها به نیازهای فیزیکی شهروندان پاسخ نمی دهند، بلکه در طول این زمان طولانی چنان در اجزای شهری تنیده شده اند که پا را فراتر گذاشته و درگیر فرهنگ، خاطره و نیازهای روانی شهروندان شده اند.

دلیل اهمیت مبلمان شهری

اهمیت مبلمان شهری

در شهرهای اصولی و هماهنگ، عناصر و اثاثیه شهری یکی از اصلی ترین ابزارهای ارتباط شهر و شهروند هستند. به بیانی ساده و مختصر، وظیفه هدایت، کنترل، امنیت، ارتباط، راحتی، تبلیغات ، تزیین و تفریح در سطح شهر و خیابان بر عهده مبلمان شهری است. جریان زندگی اجتماعی در شهرها تنها به رفع نیازمندی های مادی شهروندان خلاصه نمی شود، بلکه در کنار نیازمندی های عمومی ساکنان برای رفع خواسته های مادی، سایر نیازمندی های غیر مادی و معنوی نیز که نوعی رفتار و عمل متقابل بین شهروندان را در بطن خود دارد، به گونه ای کاملاً تأثیر گذار در محیط شهر جلوه گر می شود.

پیش بینی فضاهای عمومی برای تعامل و ارتباط شهروندان با یکدیگر از طریق انسجام و هماهنگی فضا با امکانات موجود در آن، باعث انتظام و حسن اداره امور شهرها می شود. همانطور که در انتخاب وسایل و مبلمان خانه دقت زیادی به خرج داده می شود، در طراحی، ساخت و انتخاب مبلمان شهری هم باید چنین باشد. مبلمان، تکمیل کننده خیابان ها و معابر به عنوان عناصر اصلی شهر هستند.

در واقع، اهمیت خیابان و محیط شهر در گروی زیبایی و کارایی مبلمان آن است. جین جیکوبز می پرسد وقتی به شهر می اندیشید، چه چیز خیابان های آن به خاطر خواهد آمد و پاسخ می دهد «هنگامی که خیابان های شهر زیبا و جالب باشد آن شهر سرزنده، و زمانی که خیابان های شهر زشت و خسته کننده باشد، آن شهر ملال آور به خاطر آورده خواهد شد».

مبلمان شهری مثل هر عنصر دیگری در سیمای شهر تأثیر گذار است و باید در این حوزه با طراحی و برنامه ریزی های دقیق، متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم مردم حرکت کرد.

اهمیت مبلمان شهری در ایران

اهمیت مبلمان شهری

مبلمان شهری، علاوه بر رفع نیاز، خاطره می سازد و احساس رضایت ایجاد می کند. همچنین از جمله عناصر سازنده فضای شهری محسوب می شود که کمیت و کیفیت، زیبایی، راحتی، دوام و محل استقرار آن نقش اساسی در دست یابی به شهری سالم و زیبا دارد؛ شهری که در آن شهروندان احساس آسایش کنند و حضور در آن را به ماندن در خانه ترجیح دهند.

طبق نظریه زمینه گرایی، هیچ چیز را بدون متن و بستری که در آن قرار می گیرد نمی توان به درستی درک کرد و عدم تناسب زمینه با چیزی که در آن قرار می گیرد، باعث درک نادرست و نهايتاً عدم پذیرش آن توسط محیط خواهد شد.

زمینه گرایی در سه زمینه کالبدی، تاریخی و اجتماعی و فرهنگی برای مکان ارزش و ویژه ای قائل است. در طراحی مبلمان شهری، باید ارسال پیام برای شهروندان با توجه به زبان و شیوه خصیصه های فرهنگی و هویت هر جامعه و زمینه ای که در آن قرار گرفته، باشد تا برای شهروندان ملموس بوده و ارتباط بصری ایجاد کند.

علاوه بر این، تطابق بین فرم و عملکرد که مکمل هم هستند، حائز اهمیت است. اینکه طراحی چگونه و در چه مکان هایی، با توجه به هویت شهر و جامعه طراحی می شوند، خود نگرشی مهم برای عناصری است که در طراحی مبلمان شهری انتخاب می شوند.

«کیفیت زندگی شهری ممکن است احساس خوبی باشد. حاصل، ترکیبی از عوامل مرتبط با حس مکان یا هویت مکان از قبیل خوانایی، خاطره جمعی و حس تعلق تاریخی است، چیزی که در اینجا بسیار است، ارتباط مستقیمی است که ما با محیط ساخته شده اطراف داریم»

اهمیت مبلمان شهری در کلان شهر ها

اهمیت مبلمان شهری

این نشانه های شهری با توجه به نقش مؤثری که در القای هویت شهر و تقویت حس مکان شهروندان دارند، باید طوری طراحی شوند که خوانایی و هماهنگی طرح با اتفاق های مکان نصب، از سوی شهروندان درک شود. توجه به نقاط عطف از قبیل نقاط ایست و حرکت، گذرها، رفت و آمد های جمعیتی و غیره، به تطابق بین فرم و عملکرد کمک می کند.

امروزه در سراسر جهان، طراحی محیط و مبلمان شهری در حيطة هویت و فرهنگ جامعه است. همانطور که ذکر شد، طراحی مبلمان شهری باید مبتنی بر اندیشه ها و هویت یک جامعه باشد، به طوری که با هنر و خلاقیت ادغام شده و بر همه اقشار جامعه نیز تأثیر گذار باشد.

این شکل از هویت بخشی، نخستین بار در سال ۱۹۰۰ میلادی توسط هکتور گویمارد (از معماران برجسته نهضت هنر نو، ۱۸۷۶-۱۹۲۴، فرانسه) در پاریس به کار برده شد. پس از این اقدام، کلود دکاو (متولد ۱۹۳۸ فرانسه، پیشرو در زمینه تبلیغات) برای نخستین بار با استفاده از تبلیغات روی مبلمان شهری، از هزینه تولید آن کاست و انقلابی در کاهش هزینه ها به وجود آورد. علاوه بر این، حاصل این ارتباط، مبادله ایده ها و کالاها در بین شهروندان شد و پیشرفت فرهنگ، تجارت و ب و کار را در پی داشت.

با رویکردی دیگر، اهمیت مبلمان را بدون توجه به دوره خاصی، می توان از چهار منظر متفاوت مورد بررسی و مطالعه قرار داد:

نخستین منظر، توجه به مبلمان از بعد کاربرد آن است؛ از مبلمان همچون نیمکت پارکی و صندلی که برای نشستن استفاده می شوند و از ایستگاه های اتوبوس که به عنوان سر پناه مورد استفاده قرار می گیرند. گاهی این کاربرد ها با هم ترکیب می شوند. اما اغلب در یک گروه کاربردی تفاوت های آشکاری دیده می شود، به طوری که هر بخش از مبلمان برای برآورده کردن یک نیاز خاص طراحی شده و شکل نهایی و قطعی خود را در می یابد.

از منظر دوم، که امروزه مورخان توجه بیشتری به آن دارند، مبلمان از نشانه های بسیار مهم موقعیت اجتماعی و هویت بخشی است. هر چه جامعه و در اینجا شهر، طبقاتی تر باشد، تأکید بیشتری بر این نقش می شود. به نحوی که مسائل مربوط به آسودگی یا راحتی افراد، کاملاً تحت الشعاع آن قرار می گیرد.

منظر سوم، توجه به مبلمان از جنبه فناوری است. این کار مقیاس مناسبی برای ارزیابی پیشرفت فناوری به ویژه در قرن نوزدهم و بیستم به شمار می رود. امروزه انقلاب جدید فناوری، مبلمان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در طی سال های اخیر، سرعت تغییر روش های ساخت مبلمان و حتی مواد مناسب برای ساخت مبلمان، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

اهمیت مبلمان شهری در جهان

اهمیت مبلمان شهری

از منظر چهارم، نحوه استفاده از مبلمان، به عنوان بیان سلایق فردی و ذهنی اهمیت می یابد. مبلمان به همان اندازه که کاربردی است و نیازهای روزمره را بر آورده می کند، برای پرداختن به مسائل فانتزی و زیبا شناختی نیز مهم است. در واقع، مبلمان با پیشرفت کلی جامعه و علایق و عواطف شهروندان از منظر روانی، در ارتباط است.

در مجموع، مبلمان نیازهای مختلفی از زندگی شهرنشینی امروزه را برطرف می کند. مبلمان باید علاوه بر نیازهای کاربردی، نیازهای روانی را نیز رفع کند.

مبلمان شهری باید همراه با ایجاد یک محیط انسانی، احساس احترام و تملک را در شهروندان برانگیزد. عناصر مبلمان باید به گونه ای طراحی شوند که به آسانی دیده شوند و مشکلی در استفاده، طبق منظوری که برای آن طراحی شده ایجاد نکند و هم زمان احساس مسئولیت و تعلق را در کسانی که از آن بهره میبرند، ایجاد کند.

هر مبلمانی و یا هر پایه چراغی که دچار آسیب شده و صدمه می بیند، باید در اسرع وقت ترمیم و اصلاح شود، تا اهمیت و احساس تعلق نسبت به آن افزایش یابد. رنگ ها باید همیشه تازگی و نو بودن خود را حفظ کنند. تمایل ذاتی در انسان در حفظ و نگهداری اجسام و اشیای زیبا و جذاب وجود دارد. فضایی که عناصر و مبلمان آن از بین رفته باشند، موجب خستگی و تضعیف روحیه شهروندان می شود.

در واقع، دقت در انتخاب مبلمان مناسب، از مرحله طراحی تا انتخاب جنس مطلوب، با کیفیت و مکان یابی مناسب، می تواند تعلق خاطر و احساس تعلق به شهر را افزایش دهد.

برای ثبت سفارش با گروه صنعتی کیاچ تماس حاصل فرمایید.

مقاله را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

logo_kiacb

بالا