مبلمان شهری و آلودگی بصری

مبلمان شهری و آلودگی بصری

مبلمان شهری و آلودگی بصری

مبلمان شهری و آلودگی بصری : همگام با تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری های جدید، بافت های شهری با تغییر شکل مواجه شده اند، زیرا شهر نیز همچون سایر پدیده های مصنوع انسان ساخت در طول زمان دچار تغییر و تحول می شود. سهم بسیاری از شهرهای بزرگ از مدرنیته، آلودگیهای صوتی و بصری و آشفتگی ساختاری برای زندگی بشری است.

چون این شهرها بدون اینکه ساختار شهری را تجربه و ارتباط مناسبی میان نیازهای ساکنان و حتی سنت و فرهنگ حاکم بر آن جامعه برقرار کنند، وارد دنیایی جدید شده اند که پیش از این هیچ یک از اصول را تجربه نکرده بودند.

در جهت پالایش شهرها از آلودگی های محیطی در دهه های اخیر مشاغل و کارخانه هایی که با ایجاد آسیب های زیست محیطی و آلودگی های صوتی سبب اختلال در زندگی روزمره ساکنان شهرهای بزرگ بودند به خارج از شهرها و شهرک های صنعتی منتقل شدند.

در کنار آلودگی های صوتی، زیست محیطی و مانند آنها که حاصل فعالیت های مخرب شهروندان در شهر است، آلودگی دیگری نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

مبلمان شهری و آلودگی بصری

 

این نوع آلودگی همان آلودگی بصری است که با گذشت   زمان، آثار و پیامدهای آن در حال افزایش است و هیچ تابلوی هشدار دهنده ای وجود ندارد که سطح این نوع آلودگی را در میادین بزرگ شهرها به اطلاع شهروندان برساند.

خودروهای فرسوده، ساختمان های قدیمی، بناهای نیمه کاره، نوشتههای مختلف روی دیوارها، تابلوهای تبلیغاتی و بسیاری از نشانه ها و المان های شبیه به آن بدون در نظر گرفتن طرح از پیش تعیین شده، مجموعه ای عظیم از انواع آلودگی بصری در شهرهای بزرگ هستند.

همچنین یکی از عناصری که می تواند هویت سرزندگی و به طور کلی سامان بخشی فضاهای شهری را به عهده داشته باشد و در آراستن شهر و پدید آوردن مظاهر بصری شهر مؤثر باشد مبلمان شهری است.

اما عدم توجه لازم در انتخاب و مکان یابی صحیح هر یک از مبلمان های شهری موجب ناهماهنگی در چهره شهر و آلودگی بصری خواهد شد.

آلودگی بصری ناشی از مبلمان شهری و موارد دیگر، موجب پریشانی ذهنی و بیماری روحی می شود و یکی از دلایل اصلی کاهش راندمان کاری در میان شهروندان بشمار می رود.

بنابراین به سلسله اقداماتی در جهت مناسب سازی مبلمان شهری نیاز است تا توسط آن بتوان به بهبود آلودگی بصری موجود در چهره شهر پرداخت.

مفهوم آلودگی بصری

در حدود چهار قرن پیش در اروپا، با نگاه جدی مدیران و حرفه مندان حوزه شهر به وضعیت سیما و منظر شهری که در جریان توسعه همه جانبه شهرهای اروپایی و آمریکایی بعد از جنگ مغفول مانده بود، در جهت دست یافتن به فضاهای شهری زیست پذیر، مطلوب و هویت مند، جریان هایی در حوزه ها و مقیاس های مختلف در فضاهای حرفه ای و آکادمیک آغاز شد.

در این سال ها، توسعه بدون برنامه و نظارت در این کشورها موجب شکل گیری مشکلی در سیما و منظر شهر شد که بعدها نام «آلودگی بصری» بر آن گذاردند و به صورتهای مختلف در پی یافتن راهکار ساماندهی و حل این معضل بر آمدند.

وجود عناصر بصری نا همگون مثل نیمکت های پارکی با محیط پیرامون و یا انباشت زیادی از علامت های بصری را با نام آلودگی بصری می شناسند.

بیلبورد ها، تخریب های طبیعی، دکل های فشار قوی برق، نوشته های ناهنجار روی دیوارها، برچسب های تبلیغی روی درب منازل و دیگر موارد نمونه هایی از آلودگی بصری محسوب می شوند.

مفهوم مبلمان شهری و آلودگی بصری

مبلمان شهری و آلودگی بصری

در فضاهای شهری علائم مختلف دیوارهای شهری، خیابان ها، تابلوهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی، ماشین ها با بدنه تبلیغاتی، بوستان ها، تابلوهای راهنمایی شهر، علائم خطر نصب شده در مکان های در دست توسعه و ساخت و غیره سبب می شود تا چشم شهروندان در چنین گذری حداقل سه برابر معمول انرژی در درک و خوانش مکان، مصرف کند و آشفتگی و آلودگی بصری در همین جا رخ می دهد.

ناهماهنگی تابلو های شهری در فرم، رنگ و ساختار سازه ها  و همچنین رسیدگی به ناکجا آباد در طراحی موضوع طرح های نصب شده در تابلوها و عدم هماهنگی و وحدت نظر در میلمان شهری باعث سردرگمی بصری و فرسودگی چشم در افراد می شود.

کپی برداری از طرح های مرسوم و نخ نما، استفاده از رنگ های سطل رنگ موجود در رایانه های شخصی، چیدمان یک قالب در کنار یک عکس زیبا، استفاده از خطوط ناخوانا، پایه چراغ های ناهماهنگ و بزرگ نمایی چهره ها همه و همه نمونه هایی است که باعث ایجاد آلودگی بصری هستند.

چرکین بودن پوسته نمای شهری، دیوارها و درهای آبله گون از انواع تبلیغات کالا، اطلاعیه های مختلف اعم از مراسم، تدریس خصوصی، خدمات اتومبیل و غیره نشان از سابقه نبود یک نظام هماهنگ و کافی در منع یا در قاعده مند کردن این گونه دیوار نویسی ها و چسباندن آگهی های خیابانی شهری دارد.

اثرات روانی آلودگی بصری

از دیدگاه روانشناسی، هنگامی که شخص در منظر بصری ناهمگون زندگی کند، دچار نوعی حالت خستگی و افسردگی می شود.

این تأثیر گذاری روانی باعث می شود، شخص با دیدن این مناظر دچار کسالت روحی شده و آن حالت روحی خود را در خانه و محیط کار به دیگران منتقل کند.

بهره گیری از اشکال آلمان ها و تصاویر در نماهای شهر باید به گونه ای باشد تا به افراد نوعی آرامش دهند و از تنش های روزمره شان بکاهند.

آلودگی بصری که در سطح شهرها دیده می شود، در درازمدت انسان را دچار پریشانی ذهنی و بیماری روحی می کند. در خیایان های شهر با انواع و اقسام تصاویر تبلیغاتی روبرو می شوید و هر روز آنها را در ذهن خود مرور می کنید.

اما از این موضوع آگاه نیستید که این تصاویر باعث آشفتگی ذهن شده و تمرکز فکری افراد را کاهش می دهند.

مبلمان شهری

آلودگی بصری و صوتی که در شهرها شاهد آن هستیم، یکی از دلایل اصلی کاهش راندمان کاری در میان شهروندان است.

به عبارت بهتر بسیاری از برخوردها و مشاجرات که در شهر صورت می گیرد، تحت تأثیر سوء آلودگی های شهری به ویژه آلودگی های صوتی و بصری است.

اگر چه ما چندان متوجه آلودگی های بصری نمی شویم و به آنها عادت کرده ایم، اما این مسئله به این معنی نخواهد بود که آلودگی ها نیز با گذشت زمان اثرات نامطلوب خود بر جسم و روح شهر و شهروندان را از دست داده اند.

وقتی چند ساعتی در خیابان ها قدم می زنیم و به خانه برمی گردیم خسته هستیم، این خستگی ها می توانند ناشی از تأثیر آلودگی هایی مثل نیمکت پارکی ناهنجار باشد که در اکثر شهر ها می بینیم و  از راه چشم منتقل می شوند.

گاهی المان های زائد شهری، ضایعات فلزی و عدم هماهنگی مبلمان شهری و غیره در معابر و نمای بیرون ساختمان ها دیده می شوند و نوعی بی نظمی را در شهر به وجود می آورند. کودکی که در چنین محیطی متولد می شود، از کودکی با این بی نظمی ها و آشفتگی ها آشنا می شود و ناخود آگاه از آنها تأثیر می پذیرد و چنین تصور می کند که زیبایی همین است.

مبلمان شهری

در صورتی که شهرهای برخوردار از محیط بصری مطلوب قادرند تا با وسعت بخشیدن به تجربه زیبا شناختی شهروندان موجبات ارتقای تصویر ذهنی جامعه از خویش و تقویت غرور مدنی آنان را فراهم ساخته و با اعتلا بخشیدن به وجهه شهر در سطح ملی و بین المللی، توان رقابتی شهر را برای جذب هر چه بیشتر سرمایه و اقشار خلاق تقویت کند.

وجود فیزیک و کالبد نامناسب و ناهنجار، در ایجاد و ناهنجاری های رفتاری در میان افراد جامعه نقش مهمی دارد، زیرا فضا و محیط بر رفتار ساکنان خود تأثیر می گذارد.

محیط و کالبد، برخی الگوهای رفتاری و نقش های اجتماعی نوین را به ساکنان خود تحمیل می کند و برخی رفتارهای موجود را تقویت و برخی دیگر را تضعیف می کند.

برای ثبت سفارش با گروه صنعتی کیاچ تماس حاصل فرمایید.

مقاله را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

logo_kiacb

بالا