اخبار مبلمان شهری

  • خانه
  • اخبار مبلمان شهری
عوامل ایجاد خوردگی

عوامل ایجاد خوردگی

عوامل ایجاد خوردگی از مهم ترین عوامل مؤثر در واکنش های خوردگی، عبارت اند از: درجه حرارت: حتی در شرایطی که حرارت در قسمتهای مختلف یک قطعه متفاوت باشد، می تواند موجب افزایش میزان و
خوردگی سطوح

خوردگی سطوح و اهمیت استفاده از رنگ کوره‌ای و روکش گالوانیزه

خوردگی سطوح و اهمیت استفاده از رنگ کوره‌ای و روکش گالوانیزه با توجه به اهمیت «خوردگی» از نقطه نظر اقتصادی، زیست محیطی و ایمنی، امروزه تلاش برای کاهش خسارات ناشی از خوردگی، به مسئله بسیار
پیاده راه

پیاده راه

پیاده راه پیاده راه محرک توسعه در بافت کهن شهری (محور استروگت در شهر کپنهاگ) امروز توسعه مسیرهای گردشی پیاده، گامی چند سویه برای احیاء بافتهای کهن شهری به شمار می رود. تجربه شهر کپنهاگ
اهمیت مبلمان شهری

اهمیت مبلمان شهری

اهمیت مبلمان شهری اهمیت مبلمان شهری در زندگی شهری امروز چیست؟ رابطه میان مبلمان و فضای شهری چیست؟ مبلمان در کیفیت فضای شهری تا چه میزان دخیل است؟ رابطه میان میلمان و زیبایی شهری چیست؟
Urban furniture in Iran and the world e1632831652105

مبلمان شهری در ایران و جهان

مبلمان شهری در ایران و جهان مبلمان شهری در ایران و جهان : مبلمان شهری در ایران در ایران از شهرهای دوران پیش از اسلام اسناد و مدارک آن چنانی برجای نمانده است و در
The color of urban furniture 3

رنگ مبلمان شهری

رنگ مبلمان شهری رنگ مبلمان شهری : انسان به عنوان موجودی ادراک کننده، رنگ های پیرامون خود در طبیعت و محیط زندگی را براساس قوانینی از روان شناسی فیزیولوژیک، اصول رنگ ها و روان شناسی
هویت در مبلمان شهری 2

هویت در مبلمان شهری

هویت در مبلمان شهری هویت در مبلمان شهری : نقش مبلمان شهری در خدمت رسانی و پاسخ گویی به نیازهای روزمره شهروندان هر شهر بر کسی پوشیده نیست. اما امروزه مبلمان شهری، گذشته از امر
مبلمان شهری و آلودگی بصری

مبلمان شهری و آلودگی بصری

مبلمان شهری و آلودگی بصری مبلمان شهری و آلودگی بصری : همگام با تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری های جدید، بافت های شهری با تغییر شکل مواجه شده اند، زیرا شهر نیز همچون سایر
logo_kiacb

بالا